02 октомври, 2005

Потсетување за огласот во весникот...

За сите оние што го пропуштија огласот на МтНет со кој фактички го остваруваат правото за менување на договорот:сликата е од blog-от на Бидик

Нема коментари: