05 октомври, 2005

На страниците на "Дневник"...

..излезе статија за моменталната кризна состојба. Кликнете тука за да го видите целиот напис.

Има еден дел на кој треба да се обрне внимание:
- Не ја менуваме цената за услугата, таа и понатаму останува иста, не го менуваме начинот на тарифирање, нема нови пресметковни блокови кај услугата. Корисникот и понатаму може да остане на фиксниот износ, со тоа што во текот на месецот ќе го контролира сообраќајот преку интернет страната за АДСЛ услугата. Нема повеќе да се намалува брзината по достигнување на лимитот, туку секој ќе може да продолжи да ја користи услугата со определена доплата. Инаку, согласно договорот при неговото раскинување се плаќаат пенали со тоа што одлуката за тоа е на корисникот - вели Валентина Неткова, портпаролка на телекомот.

1 коментар:

Анонимен рече...

Vo izjavata, prvo e kazano:
"ne go menuvame nacinot na tarifiranje, nema novi presmetkovni blokovi kaj uslugata."

a posle:
"tuku sekoj ke moze da prodolzi da ja koristi uslugata so odredena doplata."

Prvo te "smiruva", a posle ti go "zabiva" popoleka... klasika...