31 август, 2006

Од Дивиот Запад: МТ против кабелските

Телеком тргна да ги сече каблите кои 26 кабелски ТВ ги поставиле на нивните бандери. За да не ги сецне им бара кирија од евро и пол.

Сосема пазарно - плати па клати. Мала фалинка е што самиот Телеком не плаќа никому наемнина за земјата на која се поставени бандерите и низ која минуваат нивните кабли.

И тоа не е сè. Би било фино да им текне на некои од газдите на овие „дививе“ кабелски да прашаат дали МТ имаат извршено технички прием на бандерите согласно Законот за градење... и дали имаат одобрение за нивна употреба. Ако немаат (како што тврдат од АЕК) бандерите воопшто не смее да ги користи ни Телеком. Бидејќи ги користи се квалификува за „див“ фиксен оператор.

Оф топик: Ќе ми беше глупо после толку јадење бурек да не оставам запис за август во архивата, па малку интервенирав во датумот на постов.