14 октомври, 2006

Ретровизор

Лани во октомври Бојан го напиша првиот текст на блогов. Уште е актуелен.
Genug ist genug.

Време е за промени, по ѓаволите. Толку работи отидоа во „3 лепе пизде материне“ што едноставно мора нешто да се смени за да може (барем) да се толерира живеењето во оваа држава. На страна потребата да се организира насилна револуција во која, враќајќи се на „варварските“ дејности во француската револуција, со гијотина на плоштад ќе се декапитализира државниот ни врв . . .
Поводот беше огласот објавен на 29 септември 2005 со кој МТ најавија уште еден грабеж, од кој подоцна се пишманија:
Ве известуваме дека АД Македонски телекомуникации почнувајќи од 01.11.2005 година, по надминувањето на остварениот месечен сообраќај, повеќе нема да ја намалува брзината на пристап на услугата, туку за корисниците што ќе го надминат вкупниот месечен сообраќај карактеристичен за определен АДСЛ пакет, услугата ќе се наплатува во износ од 175,00 денари + ДДВ за секои наредни 512МБ почнат сообраќај.

Нема коментари: