13 декември, 2006

Поддршка за ОМО Илинден - Пирин

Ова го добив на мејл. Датата е од пред 6 дена... Малку каснам, не?


За демократска Европа

Драги сограѓани,
Ве замолуваме да издвоите две минути за да им дадете поддршка на Македонците од ОМО Илинден – Пирин за да се спречат притисоците врз нив и да им се овозможи регистрација на ОМО Илинден – Пирин како демократска партија. Кликнете овде, изберете адреса на некој од пред- ложените заменици на европските парламентарци и испратете свој текст на протест против однесувањето на бугарската држава кон македон- ското малцинство и партијата на Македонците или изберете еден од предложените текстови овде.
Предложените текстови не се целосно во „духот“ на англискиот јазик... ама тоа дава можности да ја покажете вашата креативност. Ајде, знам дека овде има расположени за масовно мејлирање :)

Нема коментари: