04 септември, 2007

CableTel

„...Опрема на компанијата Кејблтел во вредност од околу 200.000 денари, била украдена вчера во општина Аеродром. Според информациите на кабелскиот оператор, биле обиени три ормари со опрема за дистрибуција на телевизиски, интернет и телефонски сигнал на булеварите Јане Сандански број 35, на АВНОЈ бр.34 и на Јане Сандански меѓу броевите 83 и 91...“ Кражбата се случила на 31.08.2007.
Линк

Некаде во април Бугарско-Американската компанија CableTel започна да купува одреден број на помали кабелски оператори во земјава за нив плати 20 милиони евра, а вети дека ќе вложи уште 20 милиони евра за нивно развивање. Беа купени: Зора, Зора кабел, Кабелскоп, Максат и Наумовски, Кабелсат, Галакси, сите од Скопје, Кабелфокс од Кочани, Астра99 и Старкс од Куманово, Кадис 2002 од Штип, Спринт и Мултиком од Велес и Сат Медиа од Тетово. Оваа компанија ветуваше дека ќе воведе подобар интернет, ветуваше дека ќе биде сериозна конкуренција на МТнет. Сепак сеуште според поплаките од нивните корисници немаат доволно добро средена мрежа (има прекини, бавно иде и тн.), сеуште се подесуваат фрекфенциите на каналите, сеуште сајтот им претставува само листа на ТВ канали. Интернет понудата е до 2048/512Кб/с за 1500ДЕН, кои што по 15GB сообраќај паѓаат до 256/256Kb/s или до 64/64Kb/s. Колку што сум информиран оптиката треба да им проработи од овој месец или од октомври. Досега со ваков пакет немаат привлечено многу нови корсиници корисници (освен некои од тие што порано биле на поранешниот кабелски оператор, па по неговата продажба останале на CableTel), треба нешто подобро и постабилно, сепак сега почнаа, ќе видиме какви ќе бидат во иднина, времето ќе покаже се.

Анкета

Дали досега ве „изгорел“ некој ИСП и ако е така кој најмногу ве има „изгорено“? Слободно искажете ги своите чувства и емоции тука.

Нема коментари: