26 ноември, 2007

Воведен префиксот 072

T-Мобиле МК од 01.12.2007 го воведува во користње префиксот 072. Тие тврдат дека ова додавање на нов префикс е резултат на големиот број на корисници во Македонија кој што изнесува преку еден милион.

16 ноември, 2007

АЕК - тендер за 3G

12.11.2007 - ЈАВЕН ТЕНДЕР БР. 02-3950/1
Агенцијата за Електронски Комуникации распиша тендер за спроведување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги - 3G (стандард IMT-2000/UMTS). Дозволата за работа важи на територијата на цела Македонија. Ќе се користи фрекфенцискиот опсег:
- 2x15 MHz: A1 (1920-1935 MHz) и A1' (2110-2125 MHz) UMTS FDD и
- 5 MHz a’ (1900-1905 MHz) UMTS TDD
Времетраењето на дозволата ќе биде 10 години со можност за продолжување. Право на учество на тендерот имаат сите физички или правни лица од земјава или од странство. Тие што ќе ја добијат дозволата за работа мораат да почнат со работа во рок од 6 месеци од добивањето на истата, за 1 година треба да воспостават 50% покриеност, додека за 2 години 100% покриеност на територијата на Република Македонија. Најнизок почетен еднократен износ за добивање на дозволата за работа изнесува 10.000.000 евра. Подетално во целосната верзија на тендерот која што можете да ја видите
овде или овде.

14 ноември, 2007

Игнорирањето - Ваш најголем (не)пријател...

... а единствена карактеристика.

Јас на 25 септември без никакво двоумење си пуштив ADSL 100 на мојата телефонска линија. Целиот пресреќен, најпосле низ мојата PSTN линија ќе протече многу порнографија.

Единствениот секс го добив од МТ а јас го попив. Од првиот ден брзината на download во текот на целиот ден не се искачува над 200 килобита, само некои денови околу 5 часот е на задоволително ниво односно ~1700 килобита. 10 налози отворија од 080012345, сите ги затворија после одредено време а ниту еднаш не дојдоа на лице место да го проверат проблемот. Дадов и 2 приговора, и двата ми ги одбија како неосновани (повтарам, а ниеднаш не дојдоа да проверат фактичка состојба). Веќе ни од 080012345 не знаат да ме советуваат што да правам.
Не мислев да постирам за ова, се надевав проблемот ќе се реши сам од себе, 2 месеци веќе изминаа ебаго. Ама бидејќи гледам дека тоа не е во план а бројот на незадоволни корисници расте, се решив на ова. Епа бујрум, пријавувајте проблеми со вашиот ADSL 3/10/100.

Заборавив да напоменам дека ова не е проблем само кај мене, туку цели населени места имаат премногу спор интернет. Најверојатно се работи за проблеми на некои централи. Се надевам ќе дознаеме наскоро кои поточно.